Bileşik Kesir Nasıl Yapılır? İpuçları ve Örnekler

Bileşik kesir nasıl yapılır? Bileşik kesirler, bir tam sayı ve bir kesirin toplamıdır. Bu makalede, bileşik kesirleri nasıl oluşturacağınızı öğreneceksiniz. İhtiyacınız olan adımları takip ederek, bileşik kesirleri kolayca yapabilirsiniz.

Bileşik kesir nasıl yapılır? sorusu, matematikte sıklıkla karşılaşılan bir konudur. Bileşik kesirler, bir tam sayı ve bir kesirin toplamı olarak ifade edilir. Bu işlemi yapmak için öncelikle tam sayıyı kesire çevirmek gerekmektedir. Ardından, kesirleri ortak paydada birleştirerek toplama işlemi gerçekleştirilir. Bileşik kesirlerin nasıl yapılacağına dair adımlar şu şekildedir:

1. İlk olarak, tam sayıyı bir kesire dönüştürün.
2. Kesirleri ortak paydada birleştirin.
3. Kesirleri toplayın.
4. Elde ettiğiniz sonucu sadeleştirin.

Bileşik kesirlerin nasıl yapılacağına dair bu adımları takip ederek, matematik problemlerinde bileşik kesirleri kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Unutmayın, pratik yaparak bu konuda daha da iyileşebilirsiniz.

Bileşik kesir nasıl yapılır? İki veya daha fazla kesirin toplanması veya çıkarılmasıyla oluşturulur.
Bileşik kesirler, farklı paydalara sahip olan kesirlerin birleştirilmesini sağlar.
Bileşik kesirler, matematikte işlemler yaparken daha esneklik sağlar.
Bileşik kesirler, birden fazla kesiri tek bir ifade altında toplamayı kolaylaştırır.
Bileşik kesirlerde, paydaların ortak katları kullanılarak işlemler gerçekleştirilir.
 • Bileşik kesir oluşturmak için paydaları ortak katlara getirmek önemlidir.
 • Bileşik kesirlerde, paydaların ortak bölenleri bulunarak işlemler yapılır.
 • Bileşik kesirlerde, toplama ve çıkarma işlemleri için sayıları uygun formata dönüştürmek gerekir.
 • Bileşik kesirlerde, paydaların çarpılması veya bölünmesiyle işlemler gerçekleştirilir.
 • Bileşik kesirlerde, basit kesirlerin toplamı veya çıkarmasıyla sonuç elde edilir.

Bileşik kesir nedir?

Bileşik kesir, bir tam sayı ve bir kesirin toplamı olarak ifade edilen bir matematiksel kavramdır. Örneğin, 3 tam 1/2 şeklinde ifade edilen bir bileşik kesirdir. Bu durumda, 3 tam sayısı bütün kısmı temsil ederken, 1/2 kesir kısmını temsil etmektedir.

Bileşik Kesir Nedir? Bileşik Kesir Örnekleri Bileşik Kesir Nasıl Çözülür?
Bileşik kesir, bir tam sayı ve bir kesirin toplamıdır. Örnek: 3 1/2 (Üç buçuk) Bileşik kesirler, önce tam sayı kısmı, ardından kesir kısmı çözülerek bulunur.
Bileşik kesirler, tam sayı ve kesir kısımlarını göstermek için kullanılır. Örnek: 2 3/4 (İki buçuk dörtte bir) Kesir kısmı çözülürken, paydanın bölme işlemine dahil edilmesi gerekmektedir.

Bileşik kesirler nasıl toplanır?

Bileşik kesirleri toplamak için öncelikle tam sayı kısımlarını toplamak gerekmektedir. Daha sonra, kesir kısımlarını da toplayarak sonucu bulabilirsiniz. Örneğin, 2 tam 3/4 ile 1 tam 2/5 bileşik kesirlerini toplamak istediğimizde, önce tam sayıları (2+1=3) toplarız. Ardından, kesirleri (3/4 + 2/5) toplayarak sonucu buluruz.

 • Bileşik kesirler toplanırken, paydaları aynı olan kesirlerin payları toplanır ve paydaları korunur.
 • Öncelikle, paydaları aynı olan kesirlerin payları toplanır.
 • Elde edilen toplam pay, paydası korunarak yazılır ve kesir basit hale getirilir.

Bileşik kesirler nasıl çarpılır?

Bileşik kesirleri çarpmak için öncelikle tam sayı kısımlarını çarpmak gerekmektedir. Daha sonra, kesir kısımlarını da çarparak sonucu bulabilirsiniz. Örneğin, 2 tam 3/4 ile 1 tam 2/5 bileşik kesirlerini çarpmak istediğimizde, önce tam sayıları (2*1=2) çarparız. Ardından, kesirleri (3/4 * 2/5) çarparak sonucu buluruz.

 1. Kesirlerin pay ve payda değerleri çarpılır.
 2. Paylar çarpılırken, çarpma işlemi yapılır.
 3. Paydalar çarpılırken, çarpma işlemi yapılır.
 4. Elde edilen çarpım sonucu, çarpan kesirin payı olur.
 5. Elde edilen çarpım sonucu, çarpan kesirin paydası olur.

Bileşik kesirler nasıl çıkarılır?

Bileşik kesirlerin çıkarılması için öncelikle tam sayı kısımlarının çıkarılması gerekmektedir. Daha sonra, kesir kısımlarını da çıkararak sonucu bulabilirsiniz. Örneğin, 2 tam 3/4’den 1 tam 2/5’i çıkarmak istediğimizde, önce tam sayıları (2-1=1) çıkarırız. Ardından, kesirleri (3/4 – 2/5) çıkararak sonucu buluruz.

Bileşik Kesir Nedir? Bileşik Kesir Nasıl Çıkarılır? Örnek
Bir tamsayı ve bir kesirin toplamıdır. 1. Adım: Tamsayıyı kesire çevirin. Örnek: 2 + 3/4
İki kesirin toplamıdır. 2. Adım: Kesirleri ortak paydada birleştirin. Örnek: 2/1 + 3/4
Paydaları toplamak için kullanılır. 3. Adım: Paydalardaki sayıları toplayın. Örnek: 8/4 + 3/4
Sonuç kesir olarak verilir. 4. Adım: Payı ve paydası aynı olan kesiri yazın. Örnek: 11/4

Bileşik kesirler nasıl sadeleştirilir?

Bileşik kesirleri sadeleştirmek için öncelikle tam sayı kısmını sadeleştirebilirsiniz. Daha sonra, kesir kısmını sadeleştirerek sonucu bulabilirsiniz. Örneğin, 4 tam 8/12 bileşik kesiri sadeleştirmek istediğimizde, önce tam sayıyı sadeleştirerek (4 = 3 + 1) yazabiliriz. Ardından, kesiri de sadeleştirerek (8/12 = 2/3) sonucu buluruz.

Bileşik kesirler sadeleştirilirken payda ve paydaların ortak böleni bulunarak kesirler basitleştirilir.

Bileşik kesirler nasıl genişletilir?

Bileşik kesirleri genişletmek için öncelikle tam sayı kısmını genişletebilirsiniz. Daha sonra, kesir kısmını genişleterek sonucu bulabilirsiniz. Örneğin, 2 tam 3/4 bileşik kesiri genişletmek istediğimizde, önce tam sayıyı genişleterek (2 = 1 + 1) yazabiliriz. Ardından, kesiri de genişleterek (3/4 = 6/8) sonucu buluruz.

Bileşik kesirler, paydasını aynı sayıyla çarparak genişletilir. Payları aynı sayıyla çarpmak için ortak payda bulunmalıdır.

Bileşik kesirler nasıl karşılaştırılır?

Bileşik kesirleri karşılaştırmak için öncelikle tam sayı kısımlarını karşılaştırabilirsiniz. Eğer tam sayılar birbirine eşitse, kesir kısımlarını karşılaştırarak sonucu bulabilirsiniz. Örneğin, 2 tam 3/4 ile 1 tam 2/5 bileşik kesirlerini karşılaştırmak istediğimizde, önce tam sayıları (2 > 1) karşılaştırırız. Çünkü 2, 1’den büyüktür. Ardından, kesirleri (3/4 > 2/5) karşılaştırarak sonucu buluruz.

Bileşik kesirler nasıl karşılaştırılır?

1. İki bileşik kesirin karşılaştırılması için öncelikle her iki bileşik kesirin paydalarının ortak katları bulunur.

2. Ortak katlara göre paylardaki sayılar karşılaştırılır. Büyük olan sayı, karşılaştırma sonucunda büyük olan bileşik kesirdir.

3. Eğer paylardaki sayılar eşitse, paydalardaki sayılar karşılaştırılır. Büyük olan sayı, karşılaştırma sonucunda büyük olan bileşik kesirdir.

Bileşik kesirlerin HTML formatında karşılaştırılması

1. İki bileşik kesiri karşılaştırmak için öncelikle <fraction> etiketi kullanarak her iki kesiri oluşturun.

2. Paydaların ortak katlarını bulmak için <sup> ve <sub> etiketlerini kullanarak kesirlerin paydalarını oluşturun.

3. Karşılaştırma sonucunu göstermek için <div> veya <p> etiketi kullanarak sonucu yazdırın.

Bileşik kesirlerin örnek karşılaştırılması

Örnek 1:

<fraction><sup>3</sup><sub>4</sub></fraction> ve <fraction><sup>5</sup><sub>8</sub></fraction> kesirlerini karşılaştıralım.

İlk olarak paydaları 4 ve 8’in ortak katı olan 8 olarak belirleyelim.

Bu durumda ilk kesiri 6/8, ikinci kesiri ise 5/8 olarak yazabiliriz.

Paylardaki sayılar karşılaştırıldığında 6 > 5 olduğu görülür. Yani <fraction><sup>3</sup><sub>4</sub></fraction> kesiri, <fraction><sup>5</sup><sub>8</sub></fraction> kesirinden büyüktür.

Örnek 2:

<fraction><sup>2</sup><sub>3</sub></fraction> ve <fraction><sup>4</sup><sub>6</sub&gt